– Lite søvn er åpenbart av betydning for trening
mandag 18. mai , 2015 / Aktivitet og trening, Helse / Av Marthe-Lise Lein

– Lite søvn er åpenbart av betydning for trening

Det sier professor ved ved institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitet i Bergen.

– Søvn er svært viktig for god helse.

Det sier Bjørn Bjorvatn, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitet i Bergen.

– Søvnbehovet varierer imidlertid fra person til person. Det er derfor viktig å ikke vurdere sin egen søvn ut fra hvor mange timer man sover. Kvaliteten på søvnen, det vil si mengden av den dype søvnen, er vel så viktig som antall timer, fortsetter han.

 Påvirker yteevnen

Bjørn Bjorvant. Foto: Privat

Bjørn Bjorvant. Foto: Privat

Det er imidlertid få vitenskapelige holdepunkter for at langvarige søvnproblemer har veldig alvorlige konsekvenser for den fysiske helsen.

– Selv om det har vært vanskelig å finne fysiske konsekvenser av dårlig søvn, er de fleste som driver med søvnforskning enige om betydningen for den psykiske helsa. De fleste har følt på kroppen hvordan lite søvn påvirker humør og konsentrasjon. Flere undersøkelser peker på at langvarige søvnproblemer kan utløse psykiske lidelser, og da særlig depressive reaksjoner, forklarer Bjorvatn.

De fysiske konsekvensene ved søvnmangel er, til tross for lite fokus tidligere, økende – spesielt når det kommer til trening og søvn. Bjorvatn sier studier viser at søvn er viktig for å få mest ut av treningen og prestere på idrettsarenaen.

– Lite søvn ser ut til å påvirke yteevnen og er åpenbart av betydning for trening og konkurranse, sier han.

 Når har man sovet nok?

Bjorvatn forteller at man, som hovedregel, har sovet nok dersom man er uthvilt på dagtid – uavhengig av antall timer med nattesøvn. De fleste sover derimot mellom seks og ni timer.

– Enkelte mennesker klarer seg med færre enn seks timers nattesøvn, mens andre trenger ni timer eller mer for å fungere bra neste dag. Begge deler kan sees på som normalt. Det er viktig å huske på at vi mennesker er forskjellige på mange måter, også når det gjelder behovet for søvn, sier han.

Det er antall timer i våken tilstand som bestemmer hvor dypt du sover, og søvnen blir dypere jo lenger det er siden du sov sist.

– Vaner og atferdsfaktorer regulerer imidlertid også hvordan og når man sover. Forskning har vist at mange er mindre trette om kvelden enn tidligere på dagen, som for eksempel sent på ettermiddagen. Likevel legger man seg stort sett til samme tid hver kveld, fordi man vet at man trenger et visst antall timer med søvn for å fungere neste dag. Søvnen er veldig avhengig av slike faste vaner.

For å understreke betydningen av atferdsfaktorer forklarer professoren hvordan nattarbeidere holder stand mot søvnen.

– Midt på natten tilsier faktorer at han eller hun burde sove. Likevel klarer nattarbeideren å holde seg våken ved hjelp av ulike atferdsfaktorer, som for eksempel inntak av kaffe, aktivitet eller samtale med andre.

– Atferdsfaktorer, eller mangel på slike, kan også forklare at enkelte kan sovne under en kjedelig forelesning i et mørkt rom klokken ti om formiddagen. Redusert stimulering av hjernen forklarer den uimotståelige trettheten i slike sammenhenger, avslutter han.

 


Kommentarer

Ferske innlegg

Polarbrød fra Nord-Trøndelag

Polarbrød fra Nord-Trøndelag

Utstyr til hjemmetrening

Utstyr til hjemmetrening

Prøv deg på de fysiske kravene til hæren

Prøv deg på de fysiske kravene til hæren

Squashspagetti

Squashspagetti

Hva kan du om kroppen?

Hva kan du om kroppen?

Det er aldri for sent å begynne

Det er aldri for sent å begynne